Kemikalier i hushållet

Vi omges ständigt av kemikalier. Både dem vi själva väljer att använda och dem vi ofrivilligt utsätts för.

Vi påverkas mer eller mindre av de ämnen som vi kommer i kontakt med. En del är till nytta för oss, medan andra kan vara skadliga både för oss själva och för miljön.

Vad ska man välja?

Det är ofta svårt att veta vad som är ett bra eller dåligt produktval om man vill ta hänsyn till miljön.

Här får du några tips om hur du kan bli en medveten konsument.

  • Fråga efter och välj miljöanpassade produkter - köp miljömärkt
  • Var försiktig när du använder kemiska produkter
  • Förvara kemiska produkter på ett säkert sätt
  • Lämna in farligt avfall till returpunkten
  • Minska din användning av kemikalier (rengöringsmedel, hygienprodukter och liknande)
  • Fråga om produkten är fri från farliga ämnen innan du köper den
  • Undvik varor som doftar kemiskt ("nya" kläder, väskor, skor, doftblock, osv.)
  • Tvätta alltid kläder innan du använder dem första gången
  • Värm inte upp och häll inte heller varm mat i plast som inte är märkt att det klarar det
  • Laga mat från råvaror och undvik hel- eller halvfabrikat

Konsumentverket har information om olika miljömärkningar och tester av olika produkters funktion och säkerhet (till exempel rengöringsmedel och hårschampo).

Vem kontrollerar verksamhetsutövaren?

Läkemedelsverket kontrollerar tillverkare och importörer av kosmetiska och hygieniska produkter. De för bland annat ett register över alla produkter som säljs eller används yrkesmässigt på den svenska marknaden. Tillverkaren eller importören själv har alltid det yttersta ansvaret för att produkten inte skadar den som använder dem.

Kemikalieinspektionen ansvarar för kontrollen av kemiska ämnen och produkter hos tillverkare och importörer.

Kommunen har främst tillsyn över hanteringen i detaljhandeln och i lokaler för hygienisk behandling.