Elda rätt

För att minska miljöpåverkan och eventuella besvär ska du som eldar se till att det blir en god förbränning i eldstaden.

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Utsläppen från eldningen beräknas bidra till att 1 000 personer om året dör i förtid. Sot från vedeldning har också en klimatpåverkan. Men det går att ändra på. Med några få förändringar kan du göra stor skillnad för både miljö och hälsa.

Det här bör du tänka på innan du börjar elda

  • Veden: Använd lagom torr ved och inte impregnerat trä eller avfall. Veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår. Ved som tas in i huset bör användas inom någon vecka, annars blir den för torr, vilket gör att den brinner upp fort och att utsläppen kan öka.
  • Tändmedel: Använd helst tändmedel i form av braständare eller fint huggna vedträn. Undvik helst tidningspapper, det kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln. Använd ej tändvätska.
  • Röken: Eldar du brasan rätt brinner den med en klargul låga utan att sota eller imma igen kaminens glas. Från skorstenen syns då inte röken alls, förutom då det är kallt ute och ofarlig kondens som ser ut som vit rök kan bildas.

Hantera askan rätt

En vanlig brandorsak är slarvig hantering av askan. Sot och aska ska förvaras i en plåtburk med tätt lock. Det kan finnas glödrester kvar i askan flera dygn efter eldning. Burken med askan måste därför stå på ett material som inte är brännbart.

Småelda aldrig

Många stryper luften till pannan och “småeldar”. Då brinner inte alla miljöskadliga ämnen i röken upp. Tjära kondenserar i skorstenen och fastnar på pannväggar och i rökkanaler. Detta leder till ökad brandrisk.

Elda inte skräp

Det är inte tillåtet att elda plast, hushållsavfall, målat eller tryckimpregnerat trä eller annat brännbart avfall i en villapanna. Detta ger ohälsosam, irriterande och miljöskadlig rök.

Gör så här för att elda miljövänligt

Veden
Förvara veden utomhus under tak minst ett halvår och förvara den inomhus max ett par veckor innan du eldar med vedträna.

Tändmedel
Använd helst braständare som t.ex. briketter, block, tändpåsar eller fint huggna vedträn/stickor. Undvik helst tidningspapper, som kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln.

Stapling av brasan
Det är viktigt att brasan staplas luftigt. Ett bra sätt att göra det på är att lägga ett par större vedträn underst och sedan att korslägga ett par lager till som i en fyrkant. Se till så att vedträna i det översta lagret är lite mindre.

Tänd på i toppen
Placera tändmedel i toppen av brasan, precis under de översta vedträna och tänd på. Låt luckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna.

God lufttillförsel
Stäng luckan efter att elden tagit sig, men se till att lufttillförseln fortfarande är god. Brasan behöver som mest luft vid upptändningen och sedan lite mindre eftersom, men se till att inte strypa lufttillförseln för mycket.

Påfyllning av ved
Om du vill hålla brasan igång efter att veden brunnit upp och det bildats en glödbädd, fyll då på med två-tre vedträn och lägg de luftigt.