Dricksvatten

Dricksvatten som används vid beredning av livsmedel eller till mat och dryck är livsmedel. Men det är bara kallvattnet som räknas som dricksvatten. Dricksvattnet i Haparanda är ett väl kontrollerat livsmedel.

Kontakta miljöinspektörerna på samhällsbyggnadskontoret om du har frågor om ditt dricksvatten eller din vattenanläggning.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel

Vatten ska finnas i tillräcklig mängd och ha godtagbar kvalitét. Vi på samhällsbyggnadskontoret har tillsyn över alla dricksvattenanläggningar i kommunen och tar egna prover.

Har du en vattenanläggning?

Den som driver en vattenanläggning har ansvar för att kvalitén är god fram till den punkt där vattnet kommer in i huset. Därefter är det den som äger huset eller driver en livsmedelsverksamhet som har ansvaret för att vattnet är bra.

Kontrollera vattnets kvalitet

Kontroll av vattenkvalitén ska ingå i företagets egen kontroll.
Har du en egen vattentäkt bör du kontrollera vattnet regelbundet.