E-tjänster och självservice

Här kan du som medborgare, företagare eller förening utföra ärenden när det passar dig, exempelvis anmäla eller ansöka. Vår e-tjänstportal utökas kontinuerligt med fler tjänster.

För att använda tjänsterna fullt ut behöver du e-legitimation. Då kan du logga in, spara dina uppgifter och enkelt följa hur ditt ärende går.

Välj e-tjänst i listorna nedan. Kontakta oss om du saknar något eller har synpunkter.

Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett Atterfallshus | Blankett övrig anmälan

Ansökan bygglov för skyltanordning

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Ansökan om förhandsbesked

E-tjänstlänk till annan webbplatsBlankett

Anmälan om färdigställande

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Ansökan om strandskyddsdispens

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Ansökan om planbesked

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Livsmedel, miljö och hälsoskydd

Anmälan om misstänkt matförgiftning

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Anmälan hygienisk behandling/bassängbad

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Anmälan miljöfarlig verksamhet

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Kompostering av matavfall

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Anmälan om inrättande av värmepump

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Ansökan eget omhändertagande av slam

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Ansökan/anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Anmälan om olägenhet

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

E-tjänstlänk till annan webbplats

Alkohol och tobak

Serveringstillstånd stadigvarande

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Serveringstillstånd tillfälligt

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Ansökan ändring i serveringstillstånd

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Anmälan om upphörande av serveringstillstånd

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Serveringstillstånd ansvarig serveringspersonal

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Anmälan om ändrade ägarförhållanden

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Ansökan/anmälan om ändring av lokaler

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Anmälan av lokal för catering till slutet sällskap

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Anmälan eller ansökan om provsmakning

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Anmälan om kryddning av spritdryck

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Budgetprognos

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Finansiering

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Kassaregister

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Anmälan folkölsförsäljning

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Tobaksförsäljning - ansökan om tillstånd

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Du hittar alla e-tjänster via länken https://haparanda.enamnd.selänk till annan webbplats. Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). På datainspektionens hemsidalänk till annan webbplats får du veta mer. 

Har du frågor så kan du kontakta oss via e-post miljo-bygg@haparanda.se eller via telefon 0922-260 00.