Planerade vägarbeten och projekt

Här hittar du information om planerade vägarbeten och projekt under 2018.

2018 planeras ombyggnationer och underhåll av ett 20-tal större objekt i kommunen. Det handlar främst om vägar och VA, men också om lekplatser och skolgårdar. Den totala investeringen är runt 13 miljoner kronor. De flesta insatserna pågår under fem månader med start i början av maj, när tjälen gått ur marken.

Hela listan: det här planeras under 2018

 • Kornvägen, ny vägöverbyggnad/trottoarer, vägbelysning och VA.
 • Kärrvägen, ny vägöverbyggnad/trottoarer, vägbelysning och VA.
 • Rågvägen, ny vägöverbyggnad/trottoarer, vägbelysning och VA.
 • Timotejvägen, ny vägöverbyggnad/trottoarer, vägbelysning och VA.
 • Klövervägen, ny vägöverbyggnad/trottoarer, vägbelysning och VA.
 • Västra Esplanaden, ny trafiklösning busshållplats vid Aspenhallen.
 • Hermelinsvägen – ny vägbeläggning.
 • Sotarvägen (Seskarö) – ny vägbeläggning.
 • Renovering Köpmansgatan (från Kranvägen till Grankullevägen). Vägen sänks genom järnvägsviadukten så max fordonshöjd ökar till 4.5 meter.
 • Krannigatan - E4, ny väg och GC-väg.
 • Ripvägen, ny asfaltbeläggning från Björnholmsgatan till Laestadius väg.
 • GC-väg Grankullen, ny asfaltbeläggning från Skogsvägen till Krokvägen.
 • Curteliusvägen, ny GC-bana från Trädgårdsvägen till Norra Marielundsvägen.
 • Lappträsk, ny vägöverbyggnad på Anttilavägen.
 • Lappträsk, ny lekplats.
 • Kärrbäck, utredning råvattentäkt.
 • Mattila vattenverk, ny mätkammare på ledningsnätet.
 • Vojakkala – Kukkola, byte av delar av vattenledning.
 • Gränsskolan, ny skolgård.
 • Ombyggnation av Kukkola avloppsreningsverk.
 • Ny slamfrystorkanläggning – Seskarö.

Observera att listan kan komma att revideras.