Eldningsförbudet inom Haparanda kommun upphör

Nuvarande väderläge och skogsbrandsprognos gör att ett förbud inte längre anses nödvändigt.

Eldningsförbudet upphör från och med måndag den 12 augusti klockan 13.00. Det är nu tillåtet att elda. 

Nuvarande väderläge och skogsbrandsprognos gör att ett förbud inte längre anses nödvändigt enligt en bedömning gjord av kommunernas räddningstjänster. Under förmiddagen idag enades samtliga kommuner som tidigare omfattats av eldningsförbud om att upphäva det.

Även om eldningsförbudet upphör är det viktigt att tänka på att all eldning sker på eget ansvar och att eldning ska genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet.

---------------

Avotulen teko on taas sallittu Haaparannan kunnassa alkaen tänään, maanantaina, klo 13.00.