Arbeten på GC-väg under E4:an

Under arbetet kommer den aktuella sträckan vara helt avstängd för både fotgängare och cyklister.

På onsdag den 14 augusti inleder vi arbetet med att totalrenovera delar av den gång- och cykelväg som går från ICA Maxi in mot centrala Haparanda. Under arbetets gång kommer sträckan att vara helt avstängd för för både fotgängare och cyklister.

Det finns alternativa GC-vägar för gång- och cykeltrafikanter, bland annat vid Swedol och IKEA.

Åtgärd: renovering av gång- och cykelbana.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt fredagen den 23 augusti kl. 07.00.