Vägarbeten i Marielund

Dikningsarbete har påbörjats i Marielund och senare blir det vägarbeten på norra infarten från väg 99.

Dikningsarbetena har påbörjats och pågår under vecka 28. Viss störning kan uppstå för trafiken men ingen avstängning av gata eller gc-väg kommer att göras.

Måndag 29/7 klockan 07.00 stängs den norra delen av Marielundsvägen från väg 99 fram till Curteliusvägen. Gatuschakt och fyllning ska genomföras. Alternativa vägar finns för trafikanter till och från norra delen av Marielund.

Åtgärd: Gatuschaktning och fyllning.

Beräknat slutdatum: Senast 20/8.