Arbeten på Stationsgatan fram till vecka 40

Arbetet med att byta kulvert på Stationsgatan fortskrider men på grund av bland annat tekniska orsaker är det något fördröjt.

Bytet av fjärrvärmekulvert kommer att genomföras i fyra etapper, med start etappen Köpmansgatan - Packhusgatan och därifrån så småningom vidare längs Stationsgatan till Hälsocentralen.

Under arbetets gång kommer sträckan att vara avstängd för all fordonstrafik, helt eller delvis. Det finns alternativa vägar för trafikanter, bland annat Västra Esplanaden och Storgatan. De boende längs Stationsgatan kommer att ha tillgång till sina fastigheter. 

Åtgärd: Byte av kulvert på Stationsgatan (sträckan Köpmansgatan – Lasarettgatan, in mot Hälsocentralen). Syftet är att förbättra driftsäkerheten i ledningsnätet.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt vecka 40.