Lappträsk, Linkan och Tandfors är utan vatten

Myrdalens vattenverk är strömlöst vilket medför avbrott i dricksvattenleveransen till abonnenter i Lappträsk, Linkan och Tandfors.

Vi kommer att placera ut en vattentank utanför det gamla vattenverket i Lappträsk där abonnenter kan hämta vatten för dricksvattenändamål. Kom ihåg att ta med eget kärl.

Felsökning har påbörjats och vi hoppas att leveransen kan återgå till det normala så snart som möjligt.

När vattnet släpps på igen

  • Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
  • Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost.
  • Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då kan ljusa kläder bli missfärgade.

Åtgärd: åtgärda strömavbrott.

Beräknat slutdatum: ingen uppgift.