Permanent avstängning av del av Västra Industrivägen

Vägen kommer att övergå till industriområde.

Den 11 mars 2019 kommer den delen av Västra Industrivägen som ligger mellan Grankullevägen och Företagsvägen att stängas permanent och övergå till industriområde. (Se bild nedan). 

I och med att vägen stängs ska trafiken mellan Grankullevägen och Företagsvägen ske
via Köpmansgatan.