Byte av vattenledning längs väg 99

Under januari och februari kommer Haparanda stad att byta vattenledning längs en sträcka på väg 99 - från Övre Kukkola 247 till Tornedalsvägen 329.

I slutet av vecka 3 kommer vi att påbörja arbetet med att byta ut vattenledningen som går längs väg 99, från Övre Kukkola 247 till Tornedalsvägen 329.

Abonnenter längs sträckan påverkas inte under arbetets gång, utan det kommer att bli ett kort avbrott när själva inkopplingen sker i mitten av februari. När det är dags för det arbetsmomentet kommer berörda fastighetsägare bli informerade separat.

Åtgärd: Byte av vattenledning.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara klart i mitten av februari 2019.