Planerat underhåll av järnvägsbron på Storgatan

Under arbetet kommer den aktuella sträckan (viadukten) att vara avstängd för all trafik.

Den 16 oktober med start kl. 10.00 påbörjar Trafikverket underhållsarbeten av järnvägsbron på Storgatan (vid gamla Volvo). Under arbetets gång kommer sträckan att vara avstängd för all trafik.

Det finns alternativa vägar för boende i området, bland annat Grankullevägen via Sågaregatan eller Köpmannagatan via industriområdet (Bondegatan-Skogsvägen-Gränsvägen-Företagsvägen).

Åtgärd: Underhållsarbeten av järnvägsbron.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt kl. 15.00 den 16 oktober.

Foto: Haparanda stad (InfoVisaren)