Dubbeltunnlarna fortsatt avstängda för biltrafik

Dubbeltunnlarna vid järnvägsstationen kommer att vara avstängda för all biltrafik fram till och med den 5 oktober.

Haparanda stad håller för närvarande på att arbeta vid området kring järnvägsstationen. Det kommer bland annat att bli nya parkeringsytor, busshållplats, en ny trappa och ramp upp till långtidsparkeringen samt en ny gångbana in mot stan.

För att stärka säkerheten och arbetsmiljön i området har dubbeltunnlarna varit avstängda för all biltrafik sedan den 11 september. I dagsläget beräknas avstängningen hävas den 5 oktober. 

Det finns alternativa vägar för boende i området, bland annat Storgatan via Sågaregatan. Avstängningen gäller inte gående och cyklister. Särskild försiktighet skall dock iakttas i och med att vägarbetet utförs i omedelbar närhet. Kom ihåg att det är tunga maskiner i farten.

Åtgärd: Stärka säkerheten och arbetsmiljön i området vid järnvägsstationen.

Beräknat slutdatum: Avstängningen beräknas hävas den 5 oktober 2018.