Kontrollera mätarnumret på din vattenmätare

I fastigheter som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet, finns vattenmätare som mäter vattenförbrukningen.

Under de senatse åren har Haparanda stad fortlöpande bytt ut äldre mekaniska vattenmätare till digitala vattenmätare. Varje vattenmätare har ett eget nummer, vilket står ovanför displayen (på vatten­mätaren).

För att hjälpa oss att undvika fel i faktureringen ber vi er att kontrollera att mätarnumret som anges på fakturan överensstämmer med vattenmätaren i din fastighet.

Kontakt

Om du upptäcker att ditt mätarnummer inte överensstämmer med det nummer som finns på fakturen eller har andra frågor så är du välkommen att kontakta oss på e-post ekonomikontoret@haparanda.se.