Grankullevägen stängs tillfälligt

På grund av repartion av en brunn stängs delar av körfältet på Grankullevägen av.

Idag, måndag 17 september kommer en del av Grankullevägen att stängas av för tafik på grund av arbete med en brunn. Det är en bit av det västra körfältet , strax norr om korsningen Grankullevägen-Odlingsvägen som stängs av. Detta kan begränsa framkomligheten förbi platsen samt i viss mån försämra sikten. Vi uppmanar trafikanterna att ta hänsyn till det pågående arbetet och iaktta försiktighet. Vi beräknar att kunna öppna körfältet för trafik igen på onsdag vid lunchtid.

Åtgärd: Reparation av en brunn

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt onsdag 19/9 cirka klockan 12.00.