Planerat avbrott i dricksvattenleveransen från Kukkolaforsen till Karungi

Abonnenter från Kukkolaforsen 220 till Tornedalsvägen 329 kommer under morgondagen att erfara driftstörningar i drickvattenleveransen.

Den 6 september med start kl. 08.00 kommer vi att påbörja arbetet med att byta ut en del av ledningsnätet på sträckan mellan Kukkolaforsen 220 till Tornedalsvägen 329 (se karta nedan). Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och jobbar för att vara färdiga med insatsen under torsdag eftermiddag.

När vattnet släpps på igen:

  • Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
  • Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost.
  • Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då kan ljusa kläder bli missfärgade.

Åtgärd: byte av ledningsnät.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara klart under eftermiddagen den 6 september.