Fortsatt eldningsförbud i Haparanda

Trots svalare temperaturer och regnskurar är det fortsatt eldningsförbud i Haparanda. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Haparanda inför lokalt eldningsförbud

Länsstyrelsen har idag beslutat att häva det generella eldningsförbudet i Norrbotten från och med tisdag den 7 augusti klockan 12.00. Haparanda stad har dock beslutat att ett lokalt eldningsförbud ska gälla i kommunen.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld såväl i skog, mark som på villatomter fram till dess att förbudet är upphävt. 

– Det måste regna så otroligt mycket mer. Det är fortsatt torrt i skog och mark och brandrisken är mycket hög, säger Haparanda stads räddningschef Anders Lindahl.

- Förbudet gäller tills vidare, avslutar Lindahl.

Vid eldningsförbud

  • är det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
  • är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus
  • är grillning endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt på    villatomter i grillar (kol-/gas-/el-)

Med iordningställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats. 

Vid eldningsförbud rekommenderas

  • att inte röka i skog och mark
  • att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)

Eldningsförbudet gäller tillsvidare. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras på Haparanda stads webbplats. 

Det här kan du göra om du upptäcker en brand

  1. Varna andra som kan hotas av branden
  2. Flytta dig till en säker plats
  3. Larma genom att ringa 112
  4. Släck om du kan

Följ utvecklingen

Läs mer om brandriskprognosen på SMHI.se.länk till annan webbplats