Eldningsförbud i Haparanda och hela Norrbotten

På grund av den senaste tidens värme och torka är brandrisken nu mycket stor i hela länet. Eldningsförbudet gäller från och med den 16 juli och tillsvidare.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld såväl i skog, mark som på villatomter fram till dess att förbudet är upphävt. 

Vid eldningsförbud

  • är det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
  • är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus
  • är grillning endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt på    villatomter i grillar (kol-/gas-/el-)

Med iordningställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats. 

Vid eldningsförbud rekommenderas

  • att inte röka i skog och mark
  • att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)

Eldningsförbudet gäller tillsvidare. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats. 

Det här kan du göra om du upptäcker en brand

  1. Varna andra som kan hotas av branden
  2. Flytta dig till en säker plats
  3. Larma genom att ringa 112
  4. Släck om du kan

Följ utvecklingen

Länsstyrelsen i Norrbottens webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om brandriskprognosen på SMHI.se.länk till annan webbplats