Vägarbeten på Ripvägen och anslutande korsning

Under arbetet kommer den aktuella sträckan vara avstängd för all trafik.

Den 2 juli med start kl. 07.00 kommer vår entreprenör BDX att påbörja arbete på Ripvägen - från Laestadius väg till korsningen Björnholmsgatan (se bilder nedan). Sträckan kommer att få ny vägbeläggning. Även den anslutande korsningen kommer att beläggas med ny asfalt. Det innebär att infarten till från E4:an till Björnholmsgatan är avstängd. 

Under arbetet kommer den aktuella sträckan, inkluderat korsningen, att vara avstängd för all trafik. Det finns alternativa vägar för boende i området, bland annat Ripvägen söderut mot Köpmansgatan.

Syftet med ombyggnationen är att förbättra säkerheten på sträckan samt skapa en bättre trafikmiljö.

Åtgärd: asfaltering av del av Ripvägen och den anslutande korsningen. 

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt under eftermiddagen den 4 juli 2018.