Byte av ventil på Storgatan

Under arbetet kommer den aktuella sträckan vara avstängd för all trafik och det kommer inte att vara möjligt att använda tunneln på Storgatan.

Den 26 juni med start kl. 07.00 kommer vi att byta ut en avstängningsventil på Storgatan vid korsningen Tjärhovsgatan/Sågaregatan (se bild nedan). Under arbetets gång kommer den aktuella sträckan vara avstängd för all trafik och det kommer inte att vara möjligt att använda tunneln på Storgatan. Avstängningen gäller även gående och cyklister.

Vi ber trafikanter att använda dubbeltunnlarna vid järnvägsstation. Gång- och cykeltrafikanter kan med fördel ta GC-vägen längs älven.  

Observera att insatsen kan komma att medföra driftstörningar i vattenleveransen till närliggande hushåll. Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och jobbar för att insatsen ska gå så snabbt som möjligt. 

Åtgärd: byte av avstängningsventil.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara klart under eftermiddagen den 29 juni.