Vägarbeten på Köpmansgatan (gamla E4:an)

Under arbetets gång kommer den aktuella sträckan vara avstängd för all trafik.

Den 25 juni med start kl. 07.00 påbörjar vår entreprenör en renovering av Köpmansgatan, från Kranvägen till Grankullevägen. Vägen ska sänkas genom järnvägsviadukten så att max fordonshöjd ökar till 4.5 meter. Sträckan ska också nybeläggas. Projektet kommer att genomföras i 2 etapper (se bild nedan). Under arbetets gång kommer sträckan att vara avstängd för all trafik.

Gång- och cykelvägen som löper parallellt med Köpmansgatan kommer att vara öppen kan användas under hela projekttiden. Särskild försiktighet skall dock iakttas i och med att vägarbetet utförs i omedelbar närhet. Kom ihåg att det är tunga maskiner i farten.

Åtgärd: Sänka vägen genom järnvägsviadukten samt nybeläggning på hela sträckan.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt kl. 16.00 den 10 juli 2018.

Etapp 1

25 juni - 6 juli
Köpmansgatan avstängd från Ripvägen till Företagsvägen.

Etapp 2

5 juli – 10 juli
Köpmansgatan avstängd från Kranvägen till Grankullevägen.