Grävarbeten på del av Storgatan

Under arbetets gång kommer den aktuella sträckan att vara avstängd för all trafik.

Den 18 juni med start kl. 07.00 kommer vår entreprenör att påbörja arbetet med att gräva en dagvattenanslutning på Storgatan - från korsningen Storgatan/Fabriksgatan till korsningen Storgatan/Nygatan (se bilder nedan). Under arbetets gång kommer sträckan att vara avstängd för all trafik. Boende kan köra till sin bostad.

Syftet är att skapa en bättre och säkrare trafikmiljö.

Åtgärd: dagvattenanslutning på Storgatan.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt kl. 16.00 den 18 juni 2018.