Planerat avbrott i dricksvattenleveransen på Seskarö

Leveransen av dricksvatten kommer att vara avstängd i stora delar av Seskarö måndagen den 16 april från och med kl. 07.30. 

Anledningen till avbrottet är en vattenläcka vid Fridhemsvägen. Samtliga boende från kiosken och inåt kommer att beröras (se karta nedan).

Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och jobbar för att vara färdiga med insatsen under måndag eftermiddag/kväll. Om arbetet drar ut på tiden så kommer vi att placera ut en vattentank vid skolans parkeringplats.

När vattnet släpps på igen

  • Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
  • Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost.
  • Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning eftersom ljusa kläder bli missfärgade.

Åtgärd: Reparation av vattenläcka på Fridhemsvägen.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara klart under eftermiddag/kväll den 16 april.