Driftstörningar kan uppstå på Kyrkholmen

Under cirka en månads tid kommer grävningsarbeten att pågå på Kyrkholmen i Karungi vilket kan påverka vattenleveransen under kortare perioder.

Anledningen till grävningen är att vatten- och avloppsledningarna på sträckan från Vuopio till Södra Kyrkholmsvägen ska bytas ut. Arbetet har påbörjats och medför vissa driftstörningar medan det pågår. Driftstörningarna påverkar samtliga abonnenter på Kyrkholmen.

Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och jobbar för att insatsen ska gå så snabbt som möjligt.

När vattnet släpps på igen

  • Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
  • Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost.
  • Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning eftersom ljusa kläder bli missfärgade.

Åtgärd: Byte av va-ledningar

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara klart i mitten av april månad.