Planerat avbrott av fjärrvärmeleveransen

Under avbrottet kommer inte värme och tappvarmvatten att vara tillgängligt för abonnenter norr om E4:an samt väster om 99:an.

Måndagen den 20 november mellan kl 20:00 - 04:00 kommer fjärrvärmeleveransen att vara avbruten med anledning av akut reparation av kulvertledning vid E4 gångtunneln.

Avbrottet berör samtliga abonnenter norr om E4:an samt väster om 99:an och innebär att värme och tappvarmvatten inte finns tillgängligt under den angivna tiden. Vi ber om överseende för de eventuella besvär som avbrottet kan orsaka för er.

Åtgärd: Akut reparation av kulvertledning.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt kl. 04.00 den 21 november.