Arbeten vid Hamnvägen 303 i Nikkala

Under arbetet kommer det att vara trafikstörningar på den aktuella sträckan.

Med start den 15 november kommer vi att byta spillbrunn och serviceventil vid Hamnvägen 303. Under arbetet stänger vi av det norra körfältet (sett från hamnen) längs en 100 meter lång sträcka. All trafik får passera på samma sida vilket innebär att det är begränsad framkomlighet och sänkt hastighet för all trafik.

Åtgärd: Byte spillbrunn och servisventil.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt den 22 november.