Vägarbeten under dubbeltunnlarna vid järnvägsstationen

Under arbetet kommer den aktuella sträckan vara avstängd för all trafik.

Den 11 oktober med start kl. 07.00 kommer vår entreprenör att påbörja asfalteringsarbete under dubbeltunnlarna vid järnvägsstationen (se bild nedan).

Sträckan Järnvägsgatan till Sågaregatan (Västra Esplanadens förlängning) kommer att vara avstängd för all trafik. Avstängningen gäller även gående och cyklister. Det finns alternativa vägar för boende i området, bland annat Storgatan via Sågaregatan.

Syftet med insatsen är att skapa en bättre trafikmiljö i området.

Åtgärd: ny vägbeläggning under dubbeltunnlarna vid järnvägsstationen (sträckan Järnvägsgatan till Sågaregatan).

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt kl. 16.00 den 13 oktober 2017.