Vägarbeten på Kranvägen

Under arbetet kommer det att vara trafikstörningar på den aktuella sträckan.

Den 5 oktober med start på eftermiddagen kommer vår entreprenör att påbörja asfalteringsarbete på Kranvägen (se bilder nedan). Under arbetet stänger vi av ett körfält i taget och all trafik får passera på samma sida. Det innebär att det är begränsad framkomlighet och sänkt hastighet för all trafik.

Åtgärd: ny vägbeläggning av Kranvägen.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt den 6 oktober 2017.