Vägarbeten på Repslagaregatan och del av Lasarettsgatan

Under arbetet kommer det att vara trafikstörningar på den aktuella sträckan.

Den 5 oktober med start kl. 07.00 kommer vår entreprenör att påbörja asfalteringsarbete på Repslagaregatan och Lasarettsgatan (se bilder nedan). Under arbetet stänger vi av ett körfält i taget och all trafik får passera på samma sida. Det innebär att det är begränsad framkomlighet och sänkt hastighet för all trafik.

Åtgärd: ny vägbeläggning av Repslagaregatan och del av Lasarettsgatan.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt den 6 oktober 2017.