Nu ska Staren rivas

Nästa vecka påbörjas rivningsarbetet av Staren. Insatsen kommer att pågå fram till slutet av november.

- Målet är att insatsen ska ha en minimal inverkan på undervisningsmiljön för eleverna på Gränsskolan och Tornedalsskolan. Under vissa tidsperioder kan dock eventuella störningar uppkomma. Vi hoppas att både elever och föräldrar har överseende med detta, säger Jimmy Henriksson, teknisk chef.

En stor del av materialet från Staren kommer glädjande nog att kunna återanvändas.

- Betongblock och tegel mals ner. Det använder vi bland annat som utfyllnadsmaterial i andra projekt, avslutar Henriksson.

Åtgärd: rivning av byggnaden Staren.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av november 2017.