Vägarbeten på Storgatan

Under arbetet kommer den aktuella sträckan vara helt avstängd för all trafik.

Den 2 oktober med start kl. 07.00 kommer vår entreprenör att återuppta arbetet på Storgatan, från Packhusgatan till "COOP-rondellen" (se bilder nedan). Sträckan kommer att beläggas med ny asfalt. Under arbetets gång stänger vi av den aktuella sträckan för all trafik. 

Syftet med insatsen är att skapa en bättre trafikmiljö i centrala Haparanda.

Åtgärd: ny vägbeläggning av Storgatan.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt den 4 oktober 2017.