Störningar i vattenleveransen i stora delar av kommunen under onsdag natt

Sedan i fredags har vår personal arbetat med att få ner vattentrycket i ledningsnätet för att råda bot på en läcka i Marielund.

Trots upprepade ansträngningar så har de åtgärder som vidtagits tyvärr inte räckt till för att få bukt med problemet. Vi kommer därför att göra en större översyn av ledningsnätet imorgon onsdag den 27 september med start kl. 24.00.

Abonnenter i Haparanda centralort, Marielund, Vuono, Mattila, Vojakkala, Kukkola och Karungi kommer att erfara driftstörningar i vattenleveransen under natt och tidig morgon. Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och jobbar för att insatsen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt.

När vattnet släpps på igen

  • Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
  • Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost.
  • Använd inte tvättmaskinen direkt efter en avstängning, då kan ljusa kläder bli missfärgade.

Åtgärd: översyn av ledningsnätet

Beräknat slutdatum: tidig morgon den 28 september