Byte av VA-ledningar på Gåsvägen

Under arbetet kommer den aktuella sträckan vara avstängd för all trafik. Insatsen kan också medföra driftstörningar i vattenleveransen till närliggande hushåll.

I slutet av vecka 37 kommer vår entreprenör att påbörja arbetet med att byta dagvattenledning, spillvattenledning och vattenledning på Gåsvägen 9-15 (se bilder nedan). Vägsträckan kommer också att få en ny vägöverbyggnad. Arbetet kan komma att medföra driftstörningar i vattenleveransen till närliggande hushåll. 

Under arbetet kommer den aktuella sträckan vara avstängd för all trafik. För boende på Brf Hygget finns alternativa vägar, bland annat Tegstigen.

Åtgärd: byte av dagvatten-, spillvatten-, och vattenledningar på Gåsvägen 9-15.

Beräknat slutdatum: slutet av oktober 2017.