Vägarbeten i etapper på Storgatan

Under arbetets gång kommer de aktuella sträckorna att var avstängda för trafik.

På måndag 11/9 inleds arbetet med att renovera delar av Storgatan. Under arbetetes gång kommer gatan att var avstängd för fordonsrafik.Arbetet genomförs i tre etapper enligt följande. Observera att datumen är preliminära:

  • 11/9 Från korsningen Storgatan-Packhusgatan till korsningen Storgatan-Tullgatan.
  • 18/9 Från korsningen Storgatan-Tullgatan till korsningen Storgatan-Norra Esplanaden.
  • 25/9 Från korsningen Storgatan-Norra Esplanaden till "Coop-rondellen".

Syftet med vägarbetet är att skapa en bättre trafikmiljö på sträckan.

Åtgärd: Ny vägöverbyggnad på Storgatan.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara klart den 29 september.