Byte av VA-ledningar på Sotarvägen

Arbetet kan medföra driftstörningar i vattenleveransen till närliggande hushåll.

Den 11 september kommer vår entreprenör att påbörja arbetet med att lägga nya vatten- och avloppsledningar på Sotarvägen på Seskarö (se bilder nedan). Arbetet kan komma att medföra driftstörningar i vattenleveransen till närliggande hushåll. Observera att det är begränsad framkomlighet och sänkt hastighet för biltrafik som ska passera arbetsplatsen.

Åtgärd: byte av vatten- och avloppsledningar på Sotarvägen, Seskarö.

Beräknat slutdatum: början av oktober 2017.