Vägarbeten på Kranvägen

Under arbetet kommer det att vara trafikstörningar på den aktuella sträckan.

Den 4 september med start kl. 07.00 kommer vår entreprenör att påbörja arbete på Kranvägen (se bilder nedan). Under arbetet stänger vi av ett körfält i taget och all trafik får passera på samma sida. Det innebär att det är begränsad framkomlighet och sänkt hastighet för all trafik. 

Syftet med ombyggnationen är att skapa en bättre trafikmiljö på sträckan.

Åtgärd: ny vägöverbyggnad av Kranvägen.

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt den 18 september 2017.