Fiberläggning under dubbeltunnlarna vid järnvägsstationen

Under arbetet kommer den aktuella sträckan vara avstängd för all trafik.

Den 24 augusti med start kl. 07.00 kommer Markbyggnad Toivanen AB att påbörja arbete med fiberläggning under dubbeltunnlarna vid järnvägsstationen. Sträckan Järnvägsgatan till Sågaregatan (Västra Esplanadens förlängning) kommer att vara avstängd för all trafik. Det finns alternativa vägar för boende i området, bland annat Storgatan via Sågaregatan.

Åtgärd: fiberläggning under dubbeltunnlarna vid järnvägsstationen (sträckan Järnvägsgatan till Sågaregatan).

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt den 31 augusti 2017.