Vägarbeten på Ripvägen

Under arbetet kommer den aktuella sträckan vara avstängd för all trafik.

Den 17 augusti med start kl. 07.00 kommer vår entreprenör BDX att påbörja arbete på Ripvägen - från Laestadius väg till korsningen Björnholmsgatan (se bilder nedan). Under arbetet kommer den aktuella sträckan vara avstängd för all trafik. Det finns alternativa vägar för boende i området, bland annat Ripvägen söderut mot Köpmansgatan.

Syftet med ombyggnationen är att förbättra säkerheten på sträckan samt skapa en bättre trafikmiljö.

Åtgärd: ny vägöverbyggnad och breddning av Ripvägen (sträckan mellan Laestadius väg till korsningen Björnholmsgatan).

Beräknat slutdatum: Arbetet beräknas vara färdigt den 4 september 2017.