Onormalt hög vattenförbrukning på Seskarö

Vi har noterat en ovanligt hög vattenförbrukning på Seskarö. Vi uppmanar därför allmänheten att se över sina VA-installationer.

Den högre vattenförbrukningen kan bero på en mängd saker och är svår för oss att förklara. Det kan till exempel bero på en läckande toalett, att man har glömt att stänga kranen till vattenslangen ute eller en dold vattenläcka. En droppande vattenkran eller läckande toalett kan snabbt bli många kubikmeter. Hör av er till oss vid lågt vattentryck.

Bevattningsförbud

Vi påminner om att det råder bevattningsförbud på Seskarö. Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Mer i detalj gäller:

  • Dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck och hygien.
  • Du får inte bevattna varken nyplanterad eller befintlig växtlighet, annat än med vattenkanna. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter.
  • Du får inte fylla pooler eller badtunnor.
  • Du får inte bevattna fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande.
  • Du får inte tvätta bilen annat än i bilvårdsanläggningar. Du bör välja en som renar och återanvänder tvättvattnet.
  • Du får inte använda dricksvatten till att tvätta fasader, altaner och staket eller liknande. Det gäller oavsett om det är du som fastighetsägare eller en inhyrd entreprenör som utför arbetet.

Vi kommer att uppdatera händelseförloppet här på hemsidan och på Facebook.