Röktest av ledningsnätet i delar av centralorten under vecka 25 och 26

För att identifiera eventuella felkopplingar mellan dagvatten- och avloppsledningar kommer röktest att utföras på det kommunala ledningsnätet av Rensman Norr AB.

Med hjälp av röktestet ska vi effektivt och säkert kunnat analysera ett stort område och definiera vilka fastigheter som har felkopplingar och kräver ytterligare undersökning, på ett mycket snabbare sätt än med tidigare metoder.

Det är gatorna Västra Esplanaden, Lasarettsgatan, Storgatan och Stationsgatan som kommer undersökas under följande datum och tider:

Vecka 25:

Mån 19/6 kl: 09.00 – 19.00

Tis 20/6 kl: 07.30 – 19.00

Ons 21/6 kl: 07.30 – 19.00

Tors 22/6 kl: 07.30 – 19.00

Vecka 26:

Mån 26/6 kl:07.30 – 19.00

Tis 27/6 kl: 07.30 – 19.00

Ons 28/6 kl: 07.30 – 19.00

Tors 29/6 kl: 07.30 – 19.00

Fre 30/6 kl: 07.30 – 19.00

Under angivna datum och tider skall följande iakttas:

  • Se till att samtliga toaletter, handfat och avloppsbrunnar har vatten i sina vattenlås.
  • Brandlarm som larmar till andra fastigheter, myndigheter eller räddningstjänst skall inte kopplas ur men bör övervakas under pågående arbete.

Övrig information

Röken som används är inte hälsofarlig och påverkar varken människor, djur, textil eller möbler. Dricksvattnet påverkas inte under arbetets gång.Vi hoppas att ni har överseende med de olägenheter som detta arbete kan medföra.

Eventuella frågor ska ställas till Haparanda stads entreprenör Rensman Norr AB:

Innan arbetet påbörjas (enligt datum ovan): 010-10 19 554 (Fredrik)

Under pågående arbete (enligt datum ovan): 070-69 99 053 (Linus)

Vi kommer att uppdatera händelseförloppet här på hemsidan och på Facebook.