Grävning vid Språkskolan

Nu gräver vi för fjärrvärme vid Spåkskolan. Insatsen kan komma att ge mindre störningar i trafiken.

Under första etappen kommer vi att gräva längs Västra Esplanaden för att avsluta i korsningen Västra Esplanaden/Packhusgatan. I en andra etapp kommer vi att gräva upp efter Packhusgatan.

Under arbetets gång så kommer Västra Esplanaden att vara öppen för trafik, dock kan mindre störningar förekomma. Notera att trottoaren kommer att spärras av (se kartan ovan).

Arbetet påbörjas måndagen den 12 juni. Vi beräknar vara klara i månadskiftet juni/juli.

Vi kommer att uppdatera händelseförloppet här på hemsidan och på Facebook.