Hermelinsvägen – byte av VA och ny vägöverbyggnad

I detta projekt byter vi ut alla VA-ledningar samt lägger ny vägöverbyggnad.

Arbetet inleds onsdagen den 7 juni.

Under arbetets gång kommer tillgängligheten längs vägen att vara begränsad. Under VA-arbetena kan vattnet till vissa fastigheter behöva stängas av tillfälligt.

Vi kommer att uppdatera händelseförloppet här på hemsidan och på Facebook.