Ny tryckspilledning i Nedre Vojakkala

I början av januari 2017 kommer Haparanda stad att påbörja arbetet med att bygga en ny tryckspilledning i närheten av Vojakkala.

Det är främst fastighetsägare och VA-abonnenter med adresser från Vojakkala 59 till 131 som kommer att beröras av projektet. Det handlar om en 2 km lång sträcka längs med väg 99. 

Vi beräknar att arbetet kommer att påbörjas i januari 2017 och pågå fram till och med augusti samma år. Hela projektet omfattar en tryckspilledning för avlopp samt två pumpstationer. De kommer att ersätta befintliga markbäddar vid bäcken Majavaoja.

Arbetet kommer att medföra vissa störningar för de boende i området så som buller, damm och försämrad framkomlighet för trafikanter. Vid frågor som rör totalentreprenad vänligen kontakta projektledaren Krister Asplund, BDX Företagen AB, på telefon 070-522 14 01.

Vi kommer att uppdatera händelseförloppet här på hemsidan och på Facebook.