Byte av vattenledning längs med Järvis väg i Nikkala

I början av januari 2017 kommer Haparanda stad att påbörja arbetet med att byta ut en vattenledning längs med Järvis väg i Nikkala.

Det är främst fastighetsägare och VA-abonnenter med adresser från Järvisväg 3 till adress Järvisväg 50, som kommer att beröras av projektet. Arbetet påbörjas i början av januari 2017 och beräknas vara färdigställd till mars 2017.

Insatsen kommer medföra vissa störningar för de boende i området så som buller, damm, driftstörningar i dricksvattenleveransen och försämrad framkomlighet för trafikanter. Vi ber om överseende för eventuella olägenheter.

Vi kommer att uppdatera händelseförloppet här på hemsidan och på Facebook.