Driftinformation

Här hittar du information om planerade och oplanerade driftstörningar i kommunen.

  • Vattenläcka i Nikkala

    10 december 2018 Driftinformation
    En vattenläcka har uppstått i Nikkala vilket påverkar hushåll på Järvis väg, Vuopio och Västra Nikkala.