Driftinformation

Här hittar du information om planerade och oplanerade driftstörningar i kommunen.

 • Vattenläcka i Kukkola

  20 januari 2017 Driftinformation
  Vi har en vattenläcka vid norra infarten till ”stranden” i Kukkola. Läckan berör abonnenter från Kukkola till Karungi.
 • Byte av vattenledning längs med Järvis väg i Nikkala

  11 januari 2017 Driftinformation
  I början av januari 2017 kommer Haparanda stad att påbörja arbetet med att byta ut en vattenledning längs med Järvis väg i Nikkala.
 • Ny tryckspilledning i Nedre Vojakkala

  11 januari 2017 Driftinformation
  I början av januari 2017 kommer Haparanda stad att påbörja arbetet med att bygga en ny tryckspilledning i närheten av Vojakkala.