Lantbruk

Lantbruken i kommunen producerar olika livsmedel, håller landskapen öppna och bidrar till den biologiska mångfalden.

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddstillsynen och kontrollerar hur du sköter dina djur. Kommunens tillsynen på lantbruken riktas framför allt mot hur man hanterar gödsel, avfall och kemiska bekämpningsmedel.

Tillsyn på ditt lantbruk

Miljöförvaltningen har tillsyn på ditt lantbruk och vid våra rutinbesök går vi igenom hur du sköter din verksamhet. Vi tittar bara på om verksamheten klarar miljökraven. Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddstillsynen och kontrollerar hur du sköter dina djur.

Innan vi kommer ut till dig kontaktar vi dig för att boka en besökstid. Vid vårt besök kontrollerar vi bland annat på gödsel- och kemikaliehantering, men också eventuella cisterner, hagarnas skick samt hur du förvarar och hanterar avfall.

Djurskydd

Länsstyrelsen är den myndighet som hanterar djurskyddskontrollen och hanterar till exempel anmälan om vanvård.