Behöver du tillstånd för ditt djur?

Det krävs tillstånd för att hålla vissa djur inom planlagt område eller område med områdesbestämmelser.

I Haparandaska du ha tillstånd för att ha följande djur inom planlagt område eller område med områdesbestämmelser:

  1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
  2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  3. giftorm eller annan farlig orm

Du ansöker om tillstånd på en särskild blankett.