Mobiltäckning

Haparanda stad genomför för tillfället en övergripande satsning på bredbandsutbyggnad. Målsättningen är att alla hushåll i kommunen ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband senast år 2020.

Haparanda stad har med analysverktyget Täckningskollen genomfört mätningar för att kontrollera vilken täckning som svenska mobiloperatörer har runt om i kommunen.

Mätningarna är gjorda under hösten 2016, men ytterligare mätningar kommer att ske framöver.

Om Täckningskollen

Täckningskollen är ett analysverktyg som bolaget IQMTEL använder för att samla in täckningsdata. Denna data kan sedan nyttjas för att jämföra vilken operatör som har bäst täckning i ett visst geografiskt område.